Historie SDH

Doposud zjištěná historie Sboru dobrovolných hasičů v Cholupicích
(historické střípky se nadále shromažďují a budou doplněny)

Sbor byl založen dne 5.7.1903, konáním Valné hromady, v hostinci u Skřivanů, přičiněním občanů Františka Skřivana a Františka Zavadila.

Při konaní Valné hromady byl zvolen tento historicky 1. výbor:

Starosta
František Zavadil

Velitel
Josef Pašek

Podvelitel
František Chaloupka

Jednatel
František Skřivan

Členové
Václav Dvořák
František Plátek
Václav Šafránek
Josef Doležal

Náhradníci
Josef Chaloupka
Bohumil Šafránek

Sbor měl v době svého založení 25 členů a nutno podotknout, že v Cholupicích v té době bylo 27 popisných čísel.

V roce 1904 proběhlo vysvěcení jak hasičské zbrojnice, tak i hasičské stříkačky, zakoupené od fa. Smékal Praha Smíchov, pořízené za 1600 Kčs, splatných částkou 200 Kčs po dobu 6 – 8 let.

Součástí nákupu stříkačky byl i nákup příslušenství, a to :

6m savic
100m hadic
2 žebříky
2 sekerky hodnostní
2 sekerky pracovní
1 pochodeň

K požárům sbor vyjížděl ,nebo nevyjížděl, především do okolních vesnic podle toho, jestli se mu podařilo sehnat spřežení.

V prvních desetiletích  se o požárech nikdo příliš nevyjadřuje, i když je známo, že byl vždy vyhlášen poplach, především tehdy, když měla být nebo byla bouřka. 

Ze sborové pokladny byly ušity obleky. V tomto roce byla také založena hasičská knihovna, do níž byly okolními sbory darovány odborné časopisy a která byla každý rok doplňována.

Sbor se okamžitě stal významným kulturním nositelem ve vsi. Pořádal ročně několik tanečních zábav, později i hasičských plesů.

Sbor dále organizoval různé „vycházky“, návštěvy divadel, kromě jiného například i korunovace císaře.

Pro pobavení obyvatelstva sbor pořádal veřejná hasičská cvičení, při nichž se znázorňovalo cvičení při požárech, se žebříky a cvičení sanity.

Dále pravidelně pořádal v místě oslavy Mistra Jana Husa, v r. 1930 byl založen dramatický kroužek, který pořádal v následujících letech mnohá divadelní představení.  

Služební řád sboru dobrovolných hasičů z roku 1901, pro zájemce ZDE.