Výbor SDH

Schůze výboru probíhají každou druhou středu v měsíci od 19:00 v klubovně HZ v Cholupicích.

Výbor SDH

Kostka Stanislav (Starosta SDH)

Burda David (Velitel jednotky)

Svobodová Šťastná Petra (Jednatel SDH)

Svoboda Vítězslav ml. (Vedoucí mládeže, hospodář SDH)

Oktávec David (Člen výboru) 

Wagner Lukáš (Člen výboru)

Revizor SDH

Lehmert Karel