I. Výzva pro mladé hasiče

Vzhledem k přetrvávajícímu stavu, který nám znemožňuje se vídat a trávit společně volný čas mnohými aktivitami našeho kolektivu mladých hasičů, rozhodli jsme se Vám přiipravit úkoly formou výzev. Výzvy Vám budou zasílány každý víkend a platí na celý následující týden do neděle do 12 hodin.

Každá výzva bude obsahovat několik úkolů, které jsou dle obtížnosti obodovány různým počtem bodů.

Je jen na Vás, které úkoly se rozhodnete splnit, tedy i kolik bodů získáte.

Abychom Vás motivovali, budou první tři děti, s nejvyšším počtem bodů, v každé kategorii, vždy 1 x za měsíc odměněny věcnými cenami a všechny děti, které se za daný měsíc do výzvy zapojí, získají klíčenkový přívěšek s logem našeho SDH (každý měsíc budou jiné barvy klíčenkového přívěšku).

Úkoly budou vždy různě složité, někdy budou rozděleny pro jednotlivé kategorie mladých hasičů.

U kategorie přípravky a mladších dětí, které ještě neumí dobře číst, mohou pomáhat s plněním úkolů rodiče.

První blok výzev se bude plnit každý týden do 25.4.2021 (od 26.4. bufe následovat blok druhý do 23.5.2021 a poslední předprázdninový blok skončí 27.6.2021).

Zpětné vazby nám můžete posílat buďto na tento mail, na Fb SDH Cholupice mládež, nebo na whatsapp na 728335826, a to vždy do neděle do 12 hodin. Nazapomeňte uvést své jméno a příjmení.

Výzva:

Nápověda k uzlům:

Nápověda k ohništím: