Tréninky duben – červen

Od dubna budou tréninky probíhat následovně:

středy 17:00 – 19:00

pátky v liché kalendářní týdny 16:00 – 18:00

vždy v hasičské zbrojnici v Cholupicích

S sebou:

sportovní obuv a oblečení dle počasí

oblečení a boty na převlečení (při tréninku s vodou)

pití, případně svačinu