Dětský karneval 2020

Tímto Vás zveme na dětský karneval pořádaný SDH Praha – Cholupice s podporou MČ Praha 12.
Sobota 25. ledna 2020 od 14 hodin v klubovně hasičské zbrojnice.
Bohatý program: diskotéka, soutěže o ceny, soutěž o nejlepší masky.
Občerstvení zajištěno (malé občerstvení pro děti v maskách ZDARMA).