Den pro hasiče 2019

Letos se uskutečnil druhý ročník této společné brigády dětí, vedoucích a rodičů. Rád bych Všem účastníkům poděkoval za množství odvedené práce ať už přímo na místě či na dálku.

Společnými silami byla uklizena klubovna, umyta okna, vytřeno, umyty toalety, dovezen a vyčištěn nový sporák, rozebrána a vynosena stará akumulační kamna, uklizeny skříňky s věcmi, přerovnám materiál uložený v přepravkách v garážích, přerovnám a přivrtán regál na tento materiál, přerovnány skříně s naším materiálem, byly natřeny mnohé překážky – domeček na požární sport, žebříková stěna CTIF, lehkoatletická překážka a příčné břevno, terče na džberovky,…, byly obroušeny a natřeny další dvě stěny našeho kontejneru, kontejner byl přerovnán a všechny v něm uskladněné věci byly položeny, aby mohl být kontejner ještě v tomto měsíc i převezen na náš pozemek, na domeček přípravky byly namontovány plameny, na pozemku byly vysázeny topoly a jedna bříza, pozemek byl posekán, byly vysbírány psí exkrementy a kamení, byly přivezeny žulové kvádry na stavbu ohniště, vykopány kořeny křídlatky, přemístěny pražce k uložení kontejnerů se sportovním materiálem,…

Udělalo se skutečně mnoho smysluplné práce, moc děkujeme za Vaši pomoc.