Návštěva dětí v Thomayerově nemocnici na Štědrý den

Děkujeme za hračky a plyšáky. Členové vedení našeho kolektivu mladých hasičů v Cholupicich je dnes dopoledne předali spolu s dalšími hračkami a sladkostmi dětem v Thomayerově nemocnici v Krči. I díky Vám jsme mohli dětem zpříjemnit Štědrý den. Jsme moc rádi, že na obou odděleních (pediatrii a chirurgii) bylo relativně málo děti.