Hasičský letní příměstský tábor 2021

Zábava, dobrodružství, zážitky, kamarádi

Každý den jiný dobrodružný program, každý den jiný výlet, nové dobrodružství, zkušenosti, program do horka i do deště.

Termín: 12. – 16. července 2021. Upozorňujeme na omezenou kapacitu tábora na 25 účastníků.
Účastníci se dostaví každý den v určený čas k hasičské zbrojnici v Cholupicích, kde si děti přeberou vedoucí. Návrat bude každý den v podvečerních hodinách, rodiče budeme informovat dopředu SMS zprávou či mailem.

S dětmi každý den vyrazíme na jiný výlet za dobrodružstvím i poznáním, navštívíme řadu muzeí,
přírodních i kulturních památek, děti se naučí mnoha tábornickým dovednostem. V případě velmi
nepříznivého počasí bude pro děti připraven program v klubovně hasičské zbrojnice – dílničky.
Cena tábora 500,- Kč / den, tj. 2.500,- Kč / týden cena zahrnuje programové zajištění, 2x svačina a 1x oběd každý den, pitný režim, kvalifikovaný dohled, pojištění, odměny, vstupné a dopravu.

Závazné přihlášky zasílejte co nejdříve na adresu: Petra Šťastná, Poljanovova 3159/3, 143 00, Praha 4, nebo na email: atabory@sdhcholupice.cz, cena tábora se hradí až první den, kterého se bude dítě
účastnit v hotovosti.