Dětský železný hasič 2015

Zveme všechny mladé hasiče na soutěž 

DĚTSKÝ ŽELEZNÝ HASIČ „TFA“
 

Propozice: ZDE

Elektronická přihláška: ZDE

Seznam přihlášených: ZDESoutěžní kategorie:
přípravka
mladší dívky, mladší chlapci
starší dívky, starší chlapci
dorostenky, dorostenci

Místo konání:
Oddechová louka U Soutoku, Praha 12 Komořany

Prezence:
9:00

Informace pro vedoucí:
Do 5. září 2015 je nutné závodníky přihlásit pomocí elektronické přihlášky.
Vyplněná papírová přihláška, kterou najdete v propozicích, se bude předkládat až při prezenci. Startovné:
20 Kč.

Občerstvení zajištěno.

Jako doprovodný program se můžete těšit na barokomoru, lezce, pěnu či hasičský člun!

Soutěž se koná pod záštitou Odborné rady mládeže a Odborné rady prevence a ochrany obyvatelstva MSH hl. m. Prahya za podpory Magistrátu hl. m. Prahy a MČ Praha 12.

Děkujeme také dalším partnerům: 
MĚSTSKÉ SDRUŽENÍ HASIČŮ PRAHA
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
DRÄGER
SOSAN – SOUKROMÁ SANITA